ταριχευση παπιασ,ταριχευση φασσας,βαλσαμωμα Εδαφόβια πτηνά θεσσαλονικη,βαλσαμωμα Υδρόβια πτηνά ,θεσσαλονικη,τέχνη βαλσαμώματος ζώων,τέχνη ταρίχευσης ζώων,